Paylaşın

KULLANIM KOŞULLARI

Genel

Bu bildirimde geçen “İnternet Sitesi” ifadesi www.nevrezkoylan.com internet sitesini, “Ziyaretçi” ifadesi siteye kayıt olmadan siteyi ziyaret eden kişileri, “Kullanıcı”ifadesi siteye kişisel bilgilerini veren kayıtlı kullanıcıları, “Kişisel Bilgi” ifadesi kullanıcıyı kişisel olarak belirlenebilir ve iletişim kurulabilir kılan ad, soyad, adres, telefon/faks numarası, e-posta adresi veya İnternet Sitesi’ne Kullanıcı tarafından sağlanmış olan ve kullanıcının kimliğini belirlemeye yarayan herhangi bir bilgidir. 

Bu Gizlilik Politikası, www.nevrezkoylan.com internet sitesi ziyaretçi ve kullanıcılarının İnternet Sitesi içeriklerinin ve site ile olan iletişimlerinin koşullarını belirler. Site ziyaretçileri ve Kullanıcılar aşağıda yer alan Gizlilik Politikası’nı ve Kullanım Koşulları’nda yer alan hususları peşinen kabul etmiş sayılır. 

İnternet Sitesinin Amacı 

İnternet Sitesi’nde yer alan paylaşımlar yalnızca internet sitesi ziyaretçilerini bilgilendirme amacı taşımaktadır. 

İnternet Sitesi kullanım şeklini, şartlarını, kullanım süresini ve içeriğini dilediği zaman tek taraflı şekilde değiştirebilir, kısıtlayabilir, internet sitesini tamamen ziyaretçi ve/veya kullanıcı erişimine kapatabilir veya ziyaretçi ve/veya kullanıcının içeriğe ulaşması için belirli şartlar getirebilir.

Fikri Mülkiyet

Bu internet sitesine, sistemde bulunan, kaynak kodu, veri kodu, yazılım, veri tabanı ve bunların geliştirilmiş versiyonları üzerindeki 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21. maddesinde “İşleme”, 22. maddesinde “Çoğaltma”, 23. Maddesinde “Yayma”, 24. maddesinde “Temsil” ve 25. maddesinde “İşaret Ses ve/veya Görüntü Nakline Yarayan Araçlarla Umuma İletim” hakları adı altında düzenlenen mali hakların tamamı üzerinde ve aynı kanunun 14. maddesinde “Umuma Arz Salahiyeti”, 15. maddesinde “Adın Belirtilmesi Salahiyeti” ve 16. maddesinde “Eserde Değişiklik Yapılmasını Men Etme” adı altında düzenlenen manevi hakları kullanma yetkisi dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm fikri mülkiyet hakları (telif hakkı ve sair hak) yer, süre, içerik, mecra ve sayı sınırı olmaksızın, münhasıran Prof. Dr. Nevrez Koylan’a aittir ve yazılı açık onay olmadan kopyalanamaz, tamamı ya da bir kısmı üzerinde işleme veya tersine mühendislik yapılamaz; asıl ve/veya işlenecek halinin/ tamamı veya bir kısmı doğrudan veya dolaylı olarak çoğaltılamaz; herhangi bir şekil veya yöntemle yayılamaz; doğrudan doğruya veya işaret, ses veya resim nakline yarayan araçlarla umumî mahallerde temsil suretiyle faydalanılamaz; dijital ortamlarda ve/ veya mobil araçlarla kullanılamaz, umuma iletilemez ve üçüncü kişilerin erişimine sunulamaz; internet sitesinin kullanıldığı tarihte bilinen ve internet sitesinin kullanıldığı sürece  geliştirilecek teknik olanaklarla üretilecek veri taşımaya yarayan araçlara kaydedilemez; her türlü görsel-işitsel eser içerisinde kullanılamaz ve internet sitesi kullanıldığı sürece bilinen veya ileride geliştirilecek yöntemlerle, işaret-ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla veya yeniden yayınlanmak suretiyle umuma iletilemez, sergilenemez, değiştirilemez, uyarlanamaz ya da tercüme edilemez. Bunların tamamının yahut bir kısmının internet sitesinden çekilerek başka bir internet sitesi oluşturulması, kitap haline getirilmesi, derlenmesi, üçüncü kişilere dağıtımı kesinlikle yasaktır. 

Aksi durumun tesbit edilmesi halinde, İnternet Sitesi ve İnternet Sitesi’nin fikri mülkiyet sahibi Prof. Dr. Nevrez Koylan fikri mülkiyete konu olan içeriğe erişimin engellenmesi dahil olmak üzere ilgili mevzuatta belirtilen hukuki tedbirleri alma hakkını saklı tutar.

Yükümlülükler

İnternet Sitesi’nde paylaşılan tüm içerik muhtelif kaynakların derlenmesi ile özgün olarak üretilmektedir. İçeriğin kaynaklarının paylaşımı konusunda da azami gayret gösterilmektedir.

Bu sitede yer alan bilgilerin güncelliği konusunda azami gayret gösterilmesine rağmen zaman zaman güncel bilgilerin gerisinde kalmak söz konusu olabilir veya paylaşımlar paylaşım tarihinden sonra gerçekleşen hukuki düzenlemelerle çelişebilir. Bu durum İnternet Sitesi’ni doğrudan sorumluluk altında bırakmaz.

İnternet Sitesi’nde Kullanıcılar tarafından yapılan yorum ve paylaşımlardan doğacak hukuki sorumluluk ilgili Kullanıcı’ya aittir ve İnternet Sitesi bu hususta sorumlu tutulamaz. Kullanıcının yorum ve paylaşımlarının her türlü yasa dışı veya sosyal olarak kabul edilemez materyal dâhil olmak üzere fakat bunlarla kısıtlı olmamak kaydıyla; hiçbir şekilde onur kırıcı, iftira atıcı, saldırgan, fesada temayül eden, saygısız, ayıp, cinsel anlamda aşağılayıcı, tehdit edici, taciz edici, ırkçı, ayrımcı, şiddet içeren, pornografik veya başka her türlü yasa dışı materyal bulundurması durumunda İnternet Sitesi re’sen veya kendisine bu durumun bildirilmesi neticesinde ilgili paylaşım veya yorumun silinmesi ve resmi makamlarca mevzuata uygun şekilde talep edilmesi durumunda Kullanıcıya ilişkin Kişisel Bilgilerin ilgili resmi makamlara verilmesi haklarını saklı tutar. 

internet Sitesi kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişilerin işlettiği internet sitelerine, dosyalara veya içeriklere bağlantı (link) verebilir. Bu bağlantılar, ilgili internet sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacını veya ilgili site dosya ve içeriklere yönelik herhangi bir açık veya zımni beyan veya garanti niteliği taşımaz. Sözkonusu linkler vasıtasıyla erişilen internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu internet sitelerinden sunulan hizmetler, ürünler ya da bunların içeriği hakkında ya da ziyaretçi ve kullanıcıların bu linkler vasıtasıyla eriştiği siteler, dosyalar ve içerikler dolayısıyla gerçekleştirdiği eylemler ve/veya uğradığı zararlardan İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 

Ziyaretçi ve Kullanıcı’ların internet sitesinden faydalanmasını sağlayan yazılımların hatasız olduğu taahhüt edilmemekte ve internet sitesine veya internet sitesini oluşturan yazılımlara dair hiçbir beyan ve tekeffül verilmemektedir. 

Ziyaretçi veya Kullanıcılar, internet sitesinin diğer üyelerine, herhangi bir ürünün ya da hizmetin istenmeyen iletilerini, reklamlarını veya davetlerini gönderemez. Ayrıca ziyaretçi, internet sitesi üzerinden veya e-posta yoluyla ya da internet sitesi dışında herhangi bir yolla yukarıda anılan kişilere ticari veya başka türlü e-postalar iletmek suretiyle teklifsiz e-posta göndermek, elektronik veya başka yollarla kullanıcı adlarını veya e-posta adreslerini toplamak da dâhil olmak üzere fakat bunlarla kısıtlı olmamak kaydıyla internet sitesini hiçbir şekilde hukuka aykırı şekilde, internet sitesinin amaçlarından başka amaçlar için veya yetkisiz olarak kullanamaz. 

Ziyaretçi veya Kullanıcılar, spam, virüs, Truva atı ve bunlarla sınırlı olmaksızın benzeri diğer kötü niyetli yazılımlar ile internet sitesinin çalışmasını durdurucu veya engelleyici iş, işlem ve/veya eylemlerde bulunamaz veya bu yönde iş, işlem ve/veya eylemlerde bulunan üçüncü kişilerle herhangi bir ilişki içerisinde olamaz. 

Ziyaretçi veya Kullanıcılar yegâne takdir yetkisi İnternet Sitesi ve yasal hak sahiplerinde olmak üzere, internet sitesine erişim engellenmesine ilişkin mahkeme kararı ve İnternet Sitesi’nin kontrolünde olmayan teknik aksaklıklar dâhil olmak üzere mücbir sebepler durumunda veya benzer sebeplerle herhangi bir zamanda İnternet Sitesi’nin zaman zaman sitenin ve/veya sunulan hizmetlerin tamamına veya bir kısmına erişimi tüm ziyaretçiler ve kullanıcılar ya da ziyaretçiler ve/veya kullanıcıların bir kısmı için kısıtlayabileceğini kabul eder.

Kullanım Koşullarının Sınırları

İnternet Sitesi işbu Kullanım Koşulları hükümlerini dilediği zaman herhangi bir sebepten dolayı bildirimde bulunmaksızın değiştirebilir veya yenileyebilir. 

İnternet Sitesi’nin Kullanım Koşulları hükümleri www.nevrezkoylan.com sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. İnternet Sitesi yenilenen Kullanım Koşulları konusunda kullanıcıları uyaramayabilir. Bu durum Kullanıcıların yenilenmiş Kullanım Koşulları’na uyma zorunluluklarını ortadan kaldırmaz. Bu nedenle, İnternet Sitesi Kullanıcıların Kullanım Koşullarını periyodik olarak gözden geçirmelerini önerir.

Kullanıcılar ve ziyaretçiler İnternet Sitesi’ni kullanmakla Kullanım Koşulları tarafından belirlenen şartlara uymayı kabul etmiş sayılırlar.

Kullanıcılar tarafından sağlanan kişisel bilgilerin doğruluğu ilgili kullanıcının sorumluluğu altındadır.

Kullanıcıların Kişisel Bilgiler, İçerik ve Telif konusundaki talepleri İnternet Sitesi’nde bulunan mesaj kutusu veya sitenin ilk sayfasının altında yer alan İletişim bölümündeki telefonlar veya email adresleri vasıtasıyla gerçekleştirilebilir.

GİZLİLİK POLİTİKASI

 1. Genel
  1. Bu bildirimde geçen “İnternet Sitesi” ifadesi www.nevrezkoylan.com internet sitesini, “Ziyaretçi” ifadesi siteye kayıt olmadan siteyi ziyaret eden kişileri, “Kullanıcı”ifadesi siteye kişisel bilgilerini veren kayıtlı kullanıcıları, “Kişisel Bilgi” ifadesi kullanıcıyı kişisel olarak belirlenebilir ve iletişim kurulabilir kılan ad, soyad, adres, telefon/faks numarası, e-posta adresi veya İnternet Sitesi’ne Kullanıcı tarafından sağlanmış olan ve kullanıcının kimliğini belirlemeye yarayan herhangi bir bilgidir. 
  2. Bu Gizlilik Politikası, www.nevrezkoylan.com internet sitesi ziyaretçilerinin ve kullanıcılarının gizliliğine duyulan saygıyı ifade etmek ve ziyaretçi ve kullanıcıların gizliliklerinin ne şekilde korunduğunu açıklamak üzere hazırlanmıştır. Site ziyaretçileri ve Kullanıcılar aşağıda yer alan Gizlilik Politikası’nı ve Kullanım Koşulları’nda yer alan hususları peşinen kabul etmiş sayılır. 
  3. www.nevrezkoylan.com sitesinin tüm hakları, sitedeki özgün paylaşımların telif hakları da dahil olmak üzere saklıdır ve kaynak göstermeksizin başka mecralarda kullanılamaz.
 2. Kişisel Bilgi
  1. İnternet Sitesi kullanıcı tarafından sağlanmadığı takdirde herhangi bir Kişisel Bilgi toplamayacaktır. Bundan dolayı, İnternet Sitesi’nin size ilişkin herhangi bir Kişisel Bilgi edinmesini istememeniz halinde bu bilgileri İnternet Sitesi’ne sağlamayınız. İnternet Sitesi’ni size ilişkin Kişisel Bilgi sağlamadan da ziyaret edip gezebilirsiniz. Size ilişkin Kişisel Bilgileri sağlamayı tercih ettiğiniz takdirde bu bilgiler belirtilen hizmet ve amaçlar dığında kullanılmayacak, üçüncü kişilere açıklanmayacak, paylaşılmayacak, satılmayacak veya kullandırılmayacaktır. Kullanıcılar tarafından sağlanan kişisel bilgiler sitedeki mesaj kutusu veya iletişim e mail adresi vasıtasıyla talep edilmesi halinde silinecek ve iletişim listesinden çıkartılacaktır.
  2. Kullanıcılarınıtlı kullanıcıların bilgileri yetkili mercilerce bu konuda bir tespit veya inceleme talebi gelmesi durumu dışında üçüncü taraflarla paylaşılmayacaktır. Sitenin güvenliği açısından elden gelen teknik tedbirler alınacaktır. Ancak internet üzerinden iletilen kişisel bilgilerin gizliliği konusunda mutlak bir garanti verilmesinin söz konusu olmaması nedeniyle, ziyaretçilerden kayıt sırasında asgari şahsi bilgi istenecektir. Ziyaretçinin de mesaj içeriklerinde kendi şahsi ve finansal güvenliklerini tehlikeye atacak paylaşımlardan kaçınmaları önerilir. Bu tip paylaşımlar sonucu ortaya çıkacak zararlardan Prof. Dr. Nevrez Koylan ve www.nevrezkoylan.com internet sitesi sorumlu tutulamaz.
 3. Bilgi Kullanımı
  1. İnternet Sitesi vasıtasıyla toplanılmış olan Kişisel Bilgiler öncelikli olarak aşağıdaki amaçlar için kullanılacaktır: 
   1. Yayınlar göndermek,
   2. Elektronik posta ile bülten göndermek ya da bildirimler de bulunmak,
   3. Soruları yanıtlamak ve etkin bir iletişim sağlamak,
   4. Yeni hizmetler hakkında bilgi vermek,
   5. Gerektiğinde kullanıcıyla doğrudan iletişim kurmak,
   6. Kullanıcının kimliği gizli kalmak kaydıyla çeşitli istatistiksel değerlendirmeler ve anketler oluşturmak.
 4. Bilginin Açıklanması ve Veri İşleme 
  1. İnternet Sitesi yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili, idari ve resmi makamlardan usulüne uygun olarak talep gelmesi halinde kullanıcıların kendisinde bulunan kişisel bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşacaktır.
  2. İnternet Sitesi herhangi bir şekilde kullanıcılara ait IP adreslerini kaydetmemektedir. İnternet Sitesinin ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülükleri ayrıca saklıdır. 
  3. İnternet Sitesi içinde başka platform ve sitelere link verilmiş olabilir. Ancak, İnternet Sitesi, link vasıtasıyla erişilen ve/veya bağlantı kurulan sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerinden sorumlu tutulamaz. 
 5. Çerezler
  1. İnternet Sitesi Kişisel Bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı ve işbu gizlilik politikası ile belirlenen istisnalar dışında gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının yetkisiz kullanımının veya üçüncü kişilere ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.
  2. İnternet Sitesi kullanıcıların sonraki ziyaretlerinde tanınmalarını kolaylaştırmak amacıyla teknik iletişim dosyaları (çerez- cookie) kullanabilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları (Çerez- cookie) ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Bu yolla İnternet Sitesinin kullanımı hakkında teknik bilgiler elde edilmesi amaçlanmaktadır. Kullanıcı tarayıcı ayarlarından kendi çerez kabul şartlarını belirleyebilir. 
 6. Reşit Olmayan Kullanıcılar
  1. İnternet Sitesi hiçbir şart altında 18 yaş altındaki kişilerden bilgi talep etmez. 
  2. Eğer bir ebeveyn çocuğunun İnternet Sitesi’nde kendi rızası dışında kişisel bilgilerini girdiğini farkederse, bu bilgilerin silinmesini talep etme hakkına sahiptir.
  3. Ancak, içerik genel kullanıma açık olduğu ve 18 yaş altındaki kişilerin erişmesinın uygun olmayacağı içerikler taşımadığı için İnternet Sitesi’nin kullanıcılarda yaş denetimi yapmak gibi bir yükümlülüğü yoktur.
 7. Gizlilik Politikasının Sınırları
  1. İnternet Sitesi işbu gizlilik politikası hükümlerini dilediği zaman herhangi bir sebepten dolayı bildirimde bulunmaksızın zaman zaman değiştirebilir veya yenileyebilir. 
  2. İnternet Sitesi’nin gizlilik politikası hükümleri www.nevrezkoylan.com sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. İnternet Sitesi yenilenen gizlilik politikası konusunda kullanıcıları uyaramayabilir. Bu durum Kullanıcıların yenilenmiş Gizlilik Politikası’na uyma zorunluluklarını ortadan kaldırmaz. Bu nedenle, İnternet Sitesi Kullanıcıların Gizlilik Politikasını periyodik olarak gözden geçirmelerini önerir.
  3. Kullanıcılar ve ziyaretçiler İnternet Sitesi’ni kullanmakla Gizlilik Politikası tarafından belirlenen şartlara uymayı kabul etmiş sayılırlar.
  4. Kullanıcılar tarafından sağlanan kişisel bilgilerin doğruluğu ilgili kullanıcının sorumluluğu altındadır.
  5. Kullanıcıların Kişisel Bilgiler, İçerik ve Telif konusundaki talepleri İnternet Sitesi’nde bulunan mesaj kutusu veya sitenin ilk sayfasının altında yer alan İletişim bölümündeki telefonlar veya email adresleri vasıtasıyla gerçekleştirilebilir. 

OFFICIAL NOTICE FOR SOCIAL MEDIA SHARE

Super Socializer – Social Login

We collect your public profile data only from your consent that you grant before initiating Social Login, from the social network used to login at our website. This data includes your first name, last name, email address, link to your social media profile, unique identifier, link to social profile avatar. This data is used to create your user profile at our website. You can revoke this consent at any time by sending us an email.

Facebook Comments

We embed Facebook Comments plugin to allow you to leave comment at our website using your Facebook account. This plugin may collect your IP address, your web browser User Agent, store and retrieve cookies on your browser, embed additional tracking, and monitor your interaction with the commenting interface, including correlating your Facebook account with whatever action you take within the interface (such as “liking” someone’s comment, replying to other comments), if you are logged into Facebook. For more information about how this data may be used, please see Facebook’s data privacy policy: https://www.facebook.com/about/privacy/update

We collect the data related to the Facebook Comment you post, only from  your consent that you grant before posting Facebook Comment at our website. This data includes your Facebook account name, unique Facebook account identifier, unique identifier associated to the posted Facebook comment, unique open graph object identifier of the webpage at which you posted the comment, unique identifier associated to the parent comment if you reply to an existing comment. This data is used to show recent Facebook Comments made all over our website. You can revoke this consent at any time by unchecking the opt-in displayed above comment box

We send the Facebook Comment you post, to page/post author and/or website administrator via automated email, only from your consent that you grant before posting Facebook Comment at our website. This data includes just the  Facebook comment posted by you. You can revoke this consent at any time by unchecking the opt-in displayed above comment box

We collect the data related to the Facebook Comment you post, only from  your consent that you grant before posting Facebook Comment at our website. This data includes your Facebook account name, unique Facebook account identifier, unique identifier associated to the posted Facebook comment, unique open graph object identifier of the webpage at which you posted the comment, unique identifier associated to the parent comment if you reply to an existing comment. This data is used to show recent Facebook Comments made all over our website. You can revoke this consent at any time by unchecking the opt-in displayed above comment box

We send the Facebook Comment you post, to page/post author and/or website administrator via automated email, only from your consent that you grant before posting Facebook Comment at our website. This data includes just the  Facebook comment posted by you. You can revoke this consent at any time by unchecking the opt-in displayed above comment box

Social Analytics for Sharing 

We use Google Analytics to track social shares made at our website. Google automatically collect and store certain information in their server logs which includes device event information such as crashes, system activity, hardware settings, browser type, browser language, the date and time of your request and referral URL, cookies that may uniquely identify your browser or your Google Account, in accordance with their data privacy policy: https://policies.google.com/privacy

Facebook Like, Facebook Recommend, Facebook Share official buttons

Facebook Like

We embed a Facebook widget to allow you to see number of likes/shares/recommends and “like/share/recommend” our webpages. This widget may collect your IP address, your web browser User Agent, store and retrieve cookies on your browser, embed additional tracking, and monitor your interaction with the widget, including correlating your Facebook account with whatever action you take within the widget (such as “liking/sharing/recommending” our webpage), if you are logged in to Facebook. For more information about how this data may be used, please see Facebook’s data privacy policy: https://www.facebook.com/about/privacy/update

Twitter Tweet official button

Twitter Tweet

We use a Twitter Tweet widget at our website. As a result, our website makes requests to Twitter’s servers for you to be able to tweet our webpages using your Twitter account. These requests make your IP address visible to Twitter, who may use it in accordance with their data privacy policy: https://twitter.com/en/privacy#update

Linkedin Share official button

Linkedin Share

We use a Linkedin Share widget at our website to allow you to share our webpages on Linkedin. These requests may track your IP address in accordance with their data privacy policy: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Pinterest Save official button

Pinterest Save

We use Pinterest Save widget at our website to allow you to pin images to Pinterest from our webpages. These requests may track your IP address in accordance with their data privacy policy: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy